Projektas „Inovatyvusis transportas: pakrypti galinčios transporto priemonės sukūrimas“September 14, 2020
Kuriame Lietuvos ateitį

Įgyvendinus projektą rinkai bus pasiūlyta inovatyvi, uždaru kėbulu, kompaktiška, saugi, mobili, neteršianti aplinkos, mažinanti transporto spūstis inovatyvi triratė transporto priemonė, turinti priekyje du, o gale – vieną ratą  (toliau PTT priemonė). Bendrojoje transporto priemonių rinkoje tai būtų tarpinė alternatyva tarp motociklo bei lengvojo automobilio ir pasižymėtų privalumais bei teigiamomis savybėmis, būdingomis tiek motociklams (manevringumas, dinamiškumas, nedideli gabaritiniai matmenys), tiek lengviesiems automobiliams (saugumas, komfortas, stabilumas).

PTT vartotojų tikslinė grupė: besidomintys ekologija, tausojantys aplinką vidutines ir aukštas pajamas turintys miesto gyventojai (kaip antroji šeimos transporto priemonė), sąmoningi vairuotojai, mėgstantys aktyvų gyvenimo būdą, kurie vairuoja motociklus, motorolerius, kompaktiškus automobilius, dviratininkai.

MP „Rimti ratai“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“ projekto numeris Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0054. Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP), taip pat paskatinti įmonių plėtrą investuojant į MTEP ir inovacijų infrastruktūros kūrimą ir plėtrą.

Pagrindinis projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, sukuriant pakrypti galinčią transporto priemonę. Projekto tikslui pasiekti turi būti sprendžiami uždaviniai, susiję su pokrypio valdymo sistemos kūrimu; valdymo dėsnių kūrimu; originalių konstrukcinių elementų kūrimu ir projektavimu; PTT priemonės prototipo kūrimu; sukurto prototipo teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais, išbandymu realiose sąlygose.

MP „Rimti ratai“ savo veiklą pradėjo nuo 2019 metų. Įmonės steigėjai yra aukštos kompetencijos specialistai, turintys patirtį kuriant ir realizuojant inovatyvius transporto ir kitus inžinerijos sprendimus.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1.040.465,87 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai.